Realizovali sme demolačné práce pri likvidácii transformátora v Dunajskej Strede. Na tento účel sme zvolili metódu demolácie strojmi, s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné odstránenie transformátora. Hlavným strojom použitým pri tejto realizácii bol stroj Caterpillar 329E, ktorý bol vhodne vybavený na tento účel.