Reralizovali sme demoláciu ropných nádrží v obci Vojany. Na tento účel sme zvolili metódu demolácie strojmi, s dôrazom na efektívnosť a bezpečnosť práce. Hlavnými strojmi použitými pri realizácii boli Caterpillar 329E a New Holland E 305 B, vybavené nožnicami Italmek, ktoré umožnili presné a kontrolované demontážné práce. Okrem toho bola v nasadení aj partia paličov na rozpaľovanie ťažko prístupných kovových konštrukcií.