Realizovali sme likvidáciu lokomotív a železničných vagónov s dôrazom na efektivitu a bezpečnosť. Vzhľadom na obmedzenia búracích prác v objekte sme sa rozhodli pre demontáž formou rozpálenia kovu, realizovanú skúsenou partiou paličov. Táto metóda bola zvolená s ohľadom na minimalizáciu poškodenia okolitého prostredia a bezpečnosť pracovníkov. Použité stroje, ako Plošina Felbermayr a nakladač LOCUST 903, boli dôkladne prispôsobené na manipuláciu s materiálom počas likvidácie.