Realizovali sme likvidáciu nádrží v Partizánskom a zvolila metódu demontáže formou rozpálenia kovu, nakoľko sa v objekte nemohlo búrať strojmi. Táto technika bola realizovaná skúsenou partiou paličov, ktorí boli odborne vybavení na túto úlohu. Použili sme aj nakladač LOCUST 903, aby sme zjednodušili manipuláciu s materiálom počas likvidácie.