Firma KALAMÁR uskutočnila účinnú a bezpečnú demoláciu ropných nádrží v obci Budkovce v rámci zmluvy. Klúčovými nástrojmi pri tomto procese boli pásové rýpadlo Caterpillar 329E a nožnice Caterpillar MP324, ktoré boli úspešne využité na demontáž týchto nádrží.