Pri likvidácii lodí v Bratislave sme zvolili kombinovaný prístup využívajúci techniku rozpaľovania paličmi a použitia stroja s nožnicami. Centrálnym nástrojom tejto realizácie bolo pásové rýpadlo New Holland E 305 B.